ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Josephine W

ประสบการณ์ด้านการสอน: I used to be a ballet dancer and during my time with The Royal Ballet Company I travelled extensively. This gave me the wonderful opportunity of working in a variety of countries with people from different cultures.
The careers that I’ve followed since I stopped being a dancer has always involved teaching- whether teaching and mentoring young physios or teaching ballet, piano and English. I have been teaching English part time since I lived in Portugal in 1992 and it is something I still love.

ความสนใจ: I have many interests so it is hard to narrow it down, but my favourite is probably to travel- being near the ocean or in the mountains makes me very happy. I love to be outdoors, walking my dogs, skiing, riding horses when possible. I am very musical and play the piano when I have time but these day I prefer teaching the piano to my students. Cooking and food is one of the most important things in my life and one of the most exciting and interesting things about travel abroad.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), โปรตุเกส (สนทนาแบบธรรมดาได้), เยอรมัน (สนทนาแบบธรรมดาได้), ฝรั่งเศส (สนทนาแบบธรรมดาได้), สเปน (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: