Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Claudio Bonilla

Nghề nghiệp: trade consultant

Kinh nghiệm giảng dạy: English Classes using New Interchange Cambridge University 15 years
Simultaneous Interpretation Services CEPAL UN, Pontificia Universidad Católica de Chile 10 years

Sở thích: Music, the beach

Giáo dục: Studies in Journalism, Conestoga College, Waterloo Ontario Canada
Studies in International trade Negotiations, Santiago Chile

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: