Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Odile

Nghề nghiệp: Computer Technician

Kinh nghiệm giảng dạy: None so far with teaching English, but have taught several friends to ice skate.

Sở thích: Computers, Video Games, TV and Movies, Figure Skating, Batman, True Crime

Giáo dục: Certified IT Support

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: