Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lulabell

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 years helping deaf students learn to communicate with American Sign Language

Sở thích: i enjoy reading, Bollywood movies, K-Dramas and baking

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: