Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alan

Nghề nghiệp: Construction

Kinh nghiệm giảng dạy: Over 20 years teaching as a volunteer.
10 years teaching Guatemalan sign language

Sở thích: Teaching, travel, animals, talking with people

Giáo dục: HHS graduate. Enrolled in TMS ongoing education. Completed PSS and two refresher courses

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Thông thạo), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: