Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Calder

Nghề nghiệp: Translator/Editor

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 5 years of experience tutoring in my native language, English, and I've also tutored beginner-level Arabic at the University of Calgary.

Sở thích: I'm an avid photographer, hobbyist writer, dog person, and lover of language-learning.

Giáo dục: International Relations, University of Calgary
Certificate in Spanish, EAFIT University
Certificate in Arabic Language, Eton Institute

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Ả Rập (Hội thoại)

Video Hồ sơ: