Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tom Mercer

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Three years experience. Both classroom and online.

Sở thích: Health, Cricket, Fitness, Food, Cooking, Cultures, Football.

Giáo dục: BTEC Diploma Hospitality And Catering

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Việt (Hội thoại)

Video Hồ sơ: