Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sunil Chumber

Nghề nghiệp: Ministry of Justice
Government
Her Majesty's Courts & Tribunal

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching English in London, Oxford & Cambridge.

Sở thích: English Teacher

Giáo dục: BA Honours Visual Communication
Visual Arts
Advertising

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản), Tiếng Trung (Cơ bản), Tiếng Pháp (Cơ bản), Tiếng Nga (Cơ bản)

Video Hồ sơ: