Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

fdf14

Nghề nghiệp: English + Art Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Currently an English Teacher in a high school in Madrid!

Virtual English Tutor for 1 year

Sở thích: Art, Literature, Cinema, Hiking, Yoga and Cooking

Giáo dục: Bachelor of Arts in Visual Art and Journalism from Rutgers University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: