ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Joana Oliveira

อาชีพ: Online English Tutor
English Language Instruction
1 year and 4 months teaching at Panda ABC

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been teaching English online to young learners and beginners for over a year! I know that learning a new language can be scary, but whether you are a beginner, intermediate or advanced student, I can help you feel comfortable with English and adapt my classes to your pace.

ความสนใจ: I grew up in the USA and studied in the UK! I love art, music, movies, to meet new people, and to experience different cultures. Come chat about everything and practice your English at the same time! What is your country's best national dish? What are some funny idioms and how do they translate to English? What countries are you planning on visiting next year? Are you going to study abroad? Do you want to know about my experience living in London? Tell me everything (in English only!).

การศึกษา: MA Art & Space
Visual Arts
Kingston University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), โปรตุเกส (เจ้าของภาษา), สเปน (พื้นฐาน), อิตาลี (พื้นฐาน), ฝรั่งเศส (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: