Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tami P

Nghề nghiệp: high school teacher
Education
I teach physical education (PE), and dance

Kinh nghiệm giảng dạy: I've been a teacher for 27 years

Sở thích: I love crafts, dancing, taking walks on the beach and being with family.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: