Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

megknowles09

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: English teaching: adults and children of all levels, Business English, general/academic English
Tutoring in Mathematics and Spanish

Sở thích: Travel, sports, music, politics and current affairs

Giáo dục: BA Jurisprudence from the University of Oxford; TEFL certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: