ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Grace Mills

ประสบการณ์ด้านการสอน: Mostly helping people online correct their writing for social media posts.

ความสนใจ: I'm currently learning Korean and Portuguese. I love to draw, write, read, and do photography!

การศึกษา: University of South Florida
Mental Health
Bachelor's in Psychology; minor degrees in Linguistics and Anthropology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), เกาหลี (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: