Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

elliefkes

Nghề nghiệp: Youtuber

Kinh nghiệm giảng dạy: ~

Sở thích: Movies, Fashion, Cooking, Gym

Giáo dục: ~

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Thông thạo), Tiếng Hà Lan (Bản ngữ)