Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Khadijah Fergusson

Kinh nghiệm giảng dạy: I have over 9 years experience in teaching English and other subjects.

Sở thích: Reading, learning about new skills, tutoring, nail technology and exploring.

Giáo dục: Bachelors in English Literature
English Language Instruction
Full Bachelors Degree

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: