Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Thomas Brewster-

Nghề nghiệp: Sales Representative

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutored students in History and English in high school and university

Sở thích: Tennis, Video Games, Fitness, Music!

Giáo dục: Bachelor of Commere (Business Information Systems)
120 Hour TEFL certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: