Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Darrell

Nghề nghiệp: U.S. Military

Kinh nghiệm giảng dạy: private tutoring in high school

Sở thích: Helping others, mentorship, video games, boxing, working out.

Giáo dục: high school diploma and some college.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: