ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Gia S Ghanbari

อาชีพ: ESL/IELTS Instructor

ประสบการณ์ด้านการสอน: ESL instructor - 2009/Current
IELTS instructor - 2014/ Current
Communications Coordinator- 2015/2019

ความสนใจ: I'm interested in creating new connections. I love talking about a variety of subjects such as art, sports, traveling, history, psychology, and current events. I have traveled to over 35 countries and I love learning about new cultures or share my experience. I am very patient and understanding so please don't hesitate to connect!

การศึกษา: Bachelor of Arts in Political Science
Minor in Theater Arts
Post-Graduate in Public Relations

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), เปอร์เซีย (พูดได้คล่อง), เยอรมัน (สนทนาแบบธรรมดาได้), ฝรั่งเศส (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: