Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kara Neely

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: I spent a summer as a volunteer English language aide at a small college in Qinzhou, Guangxi, China

Sở thích: Language learning, traveling, music, and East Asian Studies

Giáo dục: Teaching English as a Second Language Certificate from Oxford Seminars, Beverly Hills, CA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung (Cơ bản), Tiếng Hàn (Hội thoại)

Video Hồ sơ: