ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sarah Sarwar

อาชีพ: School Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Secondary School Teacher for over 7 years teaching the Humanities.

President of Queen Mary Students Union

Consultant for Specialist Schools and Academies Trust

ความสนใจ: Hi - My name is Sarah. I have been a teacher of Humanities in London for the past seven years. I love reading and debating.

My interests include politics and culinary adventure.

I enjoy good humour and seek to find fun in constant learning.

การศึกษา: Bachelor of Arts- History and Politics (Queen Mary University)

PGCE- History Education (UCL)

NPQSL - Leadership in Education

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), บังกลา (พูดได้คล่อง), ฮินดี (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: