Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Carl Webb

Nghề nghiệp: Film Industry

Kinh nghiệm giảng dạy: Three years experience teaching English online & face to face, tefl qualified.

Sở thích: Mountain biking, my dogs, photography and making videos.

Giáo dục: TEFL qualified English Teacher, Educated at Cherwell Collage Oxford.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: