ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Susmita Giri1

อาชีพ: IT Solution Consultant

ประสบการณ์ด้านการสอน: I currently provide support for users experiencing technical issues. I also train users on the new systems. I have experience in tutoring 12 year old and 9 year old student. I give guidance in their homework and general studies.

ความสนใจ: My hobbies are dancing and watching documentaries.

การศึกษา: I have two degrees:
1) MA Digital Marketing from University of Portsmouth
2) Bsc Business Information System from University of Portsmouth

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), เนปาล (เจ้าของภาษา), ฮินดี (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: