ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

crystalschauerte

อาชีพ: College Professor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have worked with international ESL students at the college level for 14 years. As well, I teach at an online ESL platform for children and adults

ความสนใจ: I enjoy reading, hiking and camping.

การศึกษา: I hold a Bachelor and Master degree in English

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: