Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

mabonconnorj

Nghề nghiệp: Student

Kinh nghiệm giảng dạy: NA

Sở thích: Writing, reading, weightlifting, knitting, video games, baking

Giáo dục: Juris Doctor Candidate at Duquesne University School of Law, Bachelors of Arts in English Writing from Duquesne University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: