Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

roderickstan

Nghề nghiệp: Currently in Brazil Teaching English voluntarily

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching English in Brazil

Sở thích: Martial arts,Traveling the world, Playing the Guitar, Music, Painting, and of course watching movies.

Giáo dục: TEFL certificates,
Martial arts blackbelts (Karate, Taijutsu)
Krav Maga instructor

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: