ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Anjuna Harper

อาชีพ: Freelance Animator

ประสบการณ์ด้านการสอน: 140 hours TEFL certificate
Aspiring to learn and expand!

ความสนใจ: I am a freelance animator, illustrator and artist. I love reading and traveling and learning about foreign cultures.

การศึกษา: BA in Animation and Illustration at Kingston School of Art

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: