ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sahaj Shah

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I've been teaching English for 7 years, and my students have mostly been from Asia, Africa and the Middle East. I help with conversational practice, business English, and preparation for PET, FCE and IELTS exams.

ความสนใจ: I love reading books, playing the piano, baking cakes and climbing mountains. I climbed to Mount Everest Base Camp, and my next goal is Mount Kilimanjaro (after the pandemic, of course)!

การศึกษา: 1. Master of Arts in International Studies and Diplomacy from SOAS, University of London (London, UK)

2. Bachelor of Arts in Developmental Studies and French from Saint Francis Xavier University (Nova Scotia, Canada)

3. TEFL Certification (170 hours) from International TEFL Academy

4. Certified Piano Teacher from the Royal Conservatory of Music

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), คุชราต (พูดได้คล่อง), ฮินดี (พูดได้คล่อง), สเปน (สนทนาแบบธรรมดาได้), ฝรั่งเศส (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: