Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jessica Ventura2

Nghề nghiệp: EMT

Kinh nghiệm giảng dạy: Over 4 years of experience in tutoring math and english.

Sở thích: Traveling, fitness, reading.

Giáo dục: Bachelors in Pre-Med/Bio, Certified EMT and MA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: