ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

shvenishah

อาชีพ: MA Student & English Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: Tutoring in SAT English, AP English, IGCSE English & History, IB Language & Literature, Literature, History and TOK.
University counselling
Managing influencer marketing collaborations

ความสนใจ: A passion for writing and advocating for EdTech integration in marginalized communities!

การศึกษา: Bachelors of Arts in Sociology with a Minor in Child and Adolescent Mental Health Studies at New York University (NYU).
Masters of Arts in Equitable Education Technology at New York University (NYU).

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ฝรั่งเศส (พื้นฐาน), คุชราต (สนทนาแบบธรรมดาได้), ฮินดี (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: