ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

airsingh13

อาชีพ: Filmmaker

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught in high school when i was a student mentor, where i would be a mentor to younger students in the school.

ความสนใจ: I am interested in Photography, Filmmaking, Business, Travelling, Basketball, Philosophy, Tv shows and Cinematography

การศึกษา: Bachelor of Arts in LLB Law at the University of Manchester

A*/A/A in Law, English, Philosophy A level

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ฮินดี (สนทนาแบบธรรมดาได้), อูรดู (สนทนาแบบธรรมดาได้), ปัญจาบ (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: