Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kai A

Nghề nghiệp: Senior Tax Associate

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been assisting non-English speakers with their English for 2 years now.

Sở thích: Hiking, yoga, going to museums, art, reading,

Giáo dục: Bachelors of Arts in Sociology and Philosophy.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: