ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jenny Ray

อาชีพ: IT Technician

ประสบการณ์ด้านการสอน: - 8 months tutoring English to workers in UAE.
- 1 yr tutoring students online through Skype and Zoom

ความสนใจ: I love to learn other languages. I am currently learning French and Korean so I know how hard learning another language can be. I am also a competitive bowler and am in TaeKwonDo. I like to go hiking in the mountains. I also like to run, read books and play games.

การศึกษา: Bachelors degree in Government
TESOL

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: