Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alyssa

Nghề nghiệp: ESL Teacher
English Language Instruction
I have worked for three years as an ESL teacher.

Kinh nghiệm giảng dạy: Substitute Teacher Preschool-High School: 2014-2019
VIPKID: 2018-present

Sở thích: Baking, organic gardening, cooking, traveling, ice hockey, animals, current events, DIY/Crafting

Giáo dục: Master's Degree
Research, Medicine
Pharmacology and Toxicology
Michigan State

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: