Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Angela GC

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3yrs online English teacher

Sở thích: Travel, dance

Giáo dục: TEFL qualified with distinction

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: