Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amelia Madeira

Nghề nghiệp: High School English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I used to be a high school English teacher with the Peace Corps in Mozambique, beyond that I have tutored individual and small groups of students in English for a few years.

Sở thích: Traveling, learning languages, dancing, hiking, backpacking, cooking and baking, sewing, knitting, nature, and lots of other things!

Giáo dục: Bachelor of Arts in International Studies and German from the University of Wyoming

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Đức (Thông thạo), Tiếng Bồ Đào Nha (Thông thạo), Tiếng In-đô-nê-xia (Thông thạo), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: