ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kathryn Yates

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I currently work as an English teacher in Russia, I've taught children and adults, both as individuals and in groups, and I've held special lessons and events through this work. During my previous time abroad in Russia and Peru, I taught English to university, school and kindergarten aged students, through which I gained lots of experience and confidence in dealing with the different ages, backgrounds and levels of my students. In total, I have 2 years' worth of English teaching experience.

ความสนใจ: I am a linguist myself and have lived abroad in Russia and Peru, so I love chatting to people from around the globe and acquainting myself with other cultures. I also enjoy reading, watching films and TV, being in nature, certain sports, travelling and being with friends.

การศึกษา: I have a BA in Modern Languages and Cultures (Spanish and Russian) and a Teaching English as a Foreign Language Certificate (TEFL). I am also about to begin an MA in Translation and Professional Language Skills.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), สเปน (สนทนาแบบธรรมดาได้), รัสเซีย (สนทนาแบบธรรมดาได้), ฝรั่งเศส (พื้นฐาน), คาตาลัน (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: