ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Maeve B

อาชีพ: Waitress

ประสบการณ์ด้านการสอน: • Waitress at Salthouse Brasserie, 1 N Quay, Drogheda (November 2018 - Present)
• Waitress in Cut Steakhouse, Trinity Quarter (June 2018 – September 2018)
• Barista and Waitress for the Brown Hound Bakery (September 2014 – November 2017)
• Exam Attendant for the State Examinations in Our Lady’s College (2013)
• Sales Assistant for Fallen Leaves from Falling Trees, Local Woodcarving Business (2012 – 2014)

ความสนใจ: Hi I'm Maeve. I am 24 years old and I live in Ireland. I love to knit and sew. I enjoy being crafty and creating things.

การศึกษา: I have a Bachelors Degree in English Literature and Sociology from Trinity College Dublin. I am a qualified ESL teacher with the TEFL Institute of Ireland. I also completed a certificate specialising in online teaching

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: