ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sarah Ball

อาชีพ: Art Camp Teacher (Anderson Arts Center)

ประสบการณ์ด้านการสอน: Student Teaching
Classroom: Elementary School
5th grade (9/2016 - 11/2016)
3rd grade (1/2017 - 4/2017)
3rd grade (9/2017 - 11/2017)
3rd grade (9/2018 - 11/2018)
3rd grade (1/2019 - 4/2019)
5th grade (9/2019 - 11/2019)

Media Center: Elementary School (all grades) 1/2020 - 3/2020

ความสนใจ: Some of my hobbies include: sewing, reading, baking, and enjoying nature.
I am interested in history, art, and traveling the world.
My most memorable experience (so far) is an incredible trip to Vietnam and Cambodia that I took with professors and students from my university.

การศึกษา: Bachelor of Science in Elementary Education

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: