ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kyle Gipe

อาชีพ: Content Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: Volunteered as a teacher during the summers from 2010-2015; Currently on board new writers at the website I manage

ความสนใจ: Reading, outdoor activities, learning

การศึกษา: Bachelor of Arts in History from Geneva College; TEFL certification from Let's TEFL

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: