Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rebecca

Sở thích: Enjoys travelling & exploring different cultures.

Past career in the Beauty Industry.

Lover of animals, music, art, beauty, the beach, nature, yoga, spirituality, and really good food!

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: