Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kenn

Kinh nghiệm giảng dạy: Speaking and Listening based on the Input Hypothesis

Sở thích: Programming, Piano, Jazz, Illustration, Graphic Design, Photoshop, Tech, Photography, Music Production

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung (Thông thạo)

Video Hồ sơ: