ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Hadley S

อาชีพ: Artist

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have a TESOL certificate and am a native English speaker. I haven't taught English before, but have had some experience teaching art.

ความสนใจ: Art, Travel, Cultures, Yoga, Meditation, Psychology, Personal Development

การศึกษา: BA in Visual Arts, Naropa University
Vienna Academy of Visionary Art

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ฝรั่งเศส (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: