ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Rachel

อาชีพ: Consultant
Marketing, Technology, Entrepreneurship
Leveraging AI and new tech. Digital marketing strategy.

ประสบการณ์ด้านการสอน: I've taught business English in Barcelona, Spain for many years teaching corporate professionals from intermediate to advance levels. Also did my TEFL course there.
I've worked for multinationals in London prior in finance and FMCG.

ความสนใจ: TEFL-certified. Entrepreneur, digital nomad.
Born in London, lived in Spain (taught Business English) and Australia.
Travelled around the world to more than 60 countries. Love different cultures. Technology. Food and cooking. Love marketing too!

การศึกษา: Bachelor of Science Degree in Engineering
Manufacturing, Technology
Robotics

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), สเปน (พูดได้คล่อง), ฝรั่งเศส (สนทนาแบบธรรมดาได้), โปรตุเกส (พื้นฐาน), อิตาลี (พื้นฐาน), คาตาลัน (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: