Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Anna K

Nghề nghiệp: Yoga Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching and tutoring English to students while studying abroad in Barcelona.

Sở thích: Yoga, fitness, reading, baking, and learning languages!

Giáo dục: Bachelor of Arts from Wilfrid Laurier University, certified yoga instructor

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: