ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ana Kou

อาชีพ: Freelance tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I first discovered a love for teaching when I was a peer tutor in college, where I gained tutor certification. For two years, I helped fellow students with writing, speaking, grammar, vocabulary, and even organizational skills!

I have also been tutoring English as a freelancer online since February 2020.

ความสนใจ: Hello! My name is Anastasia, and I am a university student in Canada.

Being from Montreal, I have been exposed to so many different languages and cultures. I am certain that my home is where I get my affinity for learning new languages from. I am fluent in both English and French!

I love discussing the arts and film, making short films, and taking photos during my free time. Being well-versed in the art world allows me to connect with so many different people.

การศึกษา: Certified Tutor by the College Reading & Learning Association

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ฝรั่งเศส (พูดได้คล่อง), กรีก (สนทนาแบบธรรมดาได้), โปรตุเกส (พื้นฐาน)

โปรไฟล์วิดิโอ: