Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mx. Mitchell

Nghề nghiệp: Teaching Aide

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching, supervising, and tutoring High School students in :
-English, Reading, and Theatre

Sở thích: - Vocal Performance
- Poetry
-Music
-Reading

Giáo dục: (in progress) Bachelors in Liberal Arts
-Licensed Substitute
-Teacher's Aide
-Licenced Bartender
-English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: