Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Abbas Khan 211

Kinh nghiệm giảng dạy: I have over 10 years of English language teaching experience.

Sở thích: I am passionate about the English language.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Ả Rập (Cơ bản)

Video Hồ sơ: