Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Clare Grehan

Nghề nghiệp: Coach

Kinh nghiệm giảng dạy: - Competitive swim coach (5 years)
- Camp counselor (3 years)

Sở thích: painting, drawing, literature, Buddhism, nonviolent communication

Giáo dục: Bachelor of Fine Arts from Concordia University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Thông thạo)

Video Hồ sơ: