Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Krissy LG

Nghề nghiệp: Primary teacher.

Kinh nghiệm giảng dạy: 16 years teaching secondary school Science and 4 years Primary experience.

Sở thích: Swimming, the cinema, reading, concerts.

Giáo dục: Qualified Teacher Status, A Bachelor of Science, A Master of Science, A Master of Education in Equality and Diversity.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Cơ bản), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: