ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Mahek M

อาชีพ: Currently I work on assessing global infrastructure project, and would really like to continue teaching alongside this!

ประสบการณ์ด้านการสอน: English teacher at Lycee Martin Luther King, Paris: managed over 12 classes of students ranging from 14-19

Private tutor from 2014 to 2019: Working with children of mixed ages to improve their English. I also provided basic Mathematics and Sciences tutoring up for up to age 12.

ความสนใจ: I'm a very creative person and I really enjoy writing. I've recently had some of my short stories published online and I often get inspired by experiences from my own childhood of growing up in different countries.

I also enjoy reading, especially fiction novels. My favorite novels at the moment are by Haruki Murakami because of how he describes his characters backstories.

I often participate in public speaking for different organisations, as this is something I am good at.

การศึกษา: MSc from University College London
BA Hons from Loughborough University
Diploma in International Studies from Loughborough University
ERASMUS semester from Maastricht University

Loughborough University Debate Society Member

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), คุชราต (พูดได้คล่อง), ฮินดี (สนทนาแบบธรรมดาได้), ฝรั่งเศส (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: